2011-2012: Master na Master Manuele Therapie aan Ugent

2014: Dry Needling Extremiteiten bij Frank Timmermans

2015:  Core Power Therapeut bij All Products

2015:  Women’s Health : ‘Van voelend en actief zwanger naar bewust bevallen en moeder zijn’ bij Smart Education

2017: Yoga Meets Physio bij Smart Education

2017: Frozen Shoulder bij Smart Education

2019: BekkenbodemFIT Postnataal bij Smart Education