Een behandeling bij een kinesitherapeut kan in België enkel met een voorschrift van een erkend geneesheer. Bij uw eerste afspraak brengt u dus steeds dit voorschrift mee (opgelet dit is slechts 2 maand geldig) en een klevertje van de mutualiteit.

Op verzoek van de arts kan ook een huisbezoek aangevraagd worden.

Ik ben geconventioneerd, wat betekent dat ik de algemeen geldende tariefafspraken van het RIZIV volg.

Enkel na afspraak:

Marjolein Heynderickx
Binnenstraat 29
9280 Lebbeke
0479/703630
kine.marjolein@gmail.com
Erkenningsnummer: 1-39005-24-527

Wat indien u uw afspraak niet kan nakomen?

Wanneer u uw afspraak niet kan nakomen, gelieve dan minstens 24u op voorhand te verwittigen, zo kan iemand anders de vrijgekomen plaats innemen.
Indien er niet tijdig verwittigd wordt, ben ik genoodzaakt de behandeling alsnog aan te rekenen.